Programma

Dit programma gaat over het Openbaar Bestuur: gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. Verder komt de dienstverlening aan inwoners  en inwoners- en overheidsparticipatie aan bod. Tot slot omvat dit programma de gemeentelijke inspanning in regionale samenwerking.

Als bestuurders hebben wij een regisserende rol. De dienstverlening voeren wij samen met partners uit, waarbij wij vaak ook een regisserende rol hebben. Bij de uitvoeringstaken door de gemeentelijke organisatie hebben wij een dienstverlenende rol. Wij hebben een meewerkende rol bij het programma inwoners- en overheidsparticipatie en bij de regionale samenwerking.

Lasten

€ 2.661.437

3,6%