Programma

Dit programma omvat het bevorderen van het behalen van een startkwalificatie, de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen en het primair onderwijs en een goede spreiding van onderwijshuisvesting.

De gemeente heeft meerdere rollen binnen het programma Onderwijs:
Regisserend en/of meewerkend: als het gaat om het monitoren van vastgesteld beleid dat uitgevoerd wordt door partners, zoals bij de uitvoering van passend onderwijs of onderwijshuisvesting.
Faciliterend: stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de samenleving, zoals bijvoorbeeld de organisatie van de interne zorgstructuur binnen het primair onderwijs.

Participatie
Bij initiatieven door inwoners of bedrijven wordt, indien door de initiatiefnemer gewenst, door de gemeente informatie verstrekt en/of meegedacht (overheidsparticipatie bij burgerinitiatieven). Bij beleidsontwikkeling, nieuwe regelgeving of uitvoering wordt participatie georganiseerd (bewonersparticipatie bij overheidsinitiatieven).

Lasten

€ 1.583.973

2,2%