Lasten (in duizenden euro's)

Lasten (in duizenden euro's)

Programma

Realisatie 

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

incl. wijz.

1 - Algemeen bestuur

4.129

3.492

2.661

2.614

2.538

2.647

2 - Integrale veiligheid

2.562

2.445

2.412

2.461

2.427

2.474

3 - Verkeer en openbare ruimte

5.022

6.894

3.505

3.603

3.704

3.864

4 - Economische zaken

1.242

718

751

736

746

741

5 - Jeugd en Onderwijs

10.217

7.394

1.584

1.689

1.719

1.732

6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

5.360

4.282

3.934

3.989

3.973

4.024

7 - Werk en inkomen

13.685

12.680

28.327

28.185

28.271

28.421

8- Maatschappelijke ondersteuning en zorg

9.392

9.374

0

0

0

0

9 - Milieu

6.491

6.094

6.592

6.647

6.778

6.913

10 - Ruimte en bouwen

11.971

11.277

13.451

11.911

15.379

13.035

11 - Algemene dekkingsmiddelen

6.989

526

1.260

1.488

1.672

820

       en onvoorzien *

0

0

0

0

0

0

12 - Overhead

0

9.002

8.570

8.408

8.521

8.789

Totaal lasten

77.058

74.176

73.047

71.732

75.729

73.462

Baten (in duizenden euro's)

Baten (in duizenden euro's)

Programma

Realisatie 

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

incl. wijz.

1 - Algemeen bestuur

895

808

720

579

498

539

2 - Integrale veiligheid

126

169

170

172

175

177

3 - Verkeer en openbare ruimte

751

402

429

438

443

451

4 - Economische zaken

579

341

365

371

376

382

5 - Jeugd en Onderwijs

1.226

800

632

639

646

653

6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

1.083

1.131

1.122

1.133

1.139

1.130

7 - Werk en inkomen

5.262

5.569

6.654

6.635

6.612

6.547

8- Maatschappelijke ondersteuning en zorg

886

758

0

0

0

0

9 - Milieu

5.576

5.503

6.158

6.204

6.324

6.448

10 - Ruimte en bouwen

17.749

9.776

12.451

10.730

14.235

11.834

11 - Algemene dekkingsmiddelen

       en onvoorzien

43.737

40.066

42.465

43.178

43.884

44.415

12 - Overhead

0

34

17

17

17

18

Totaal baten

77.870

65.357

71.183

70.096

74.351

72.595

 

Totaal lasten (incl. saldo)

77.058

74.176

73.047

71.732

75.729

73.462

Totaal baten

77.870

65.357

71.183

70.096

74.351

72.595

Totaal saldo van baten en lasten

812

-8.819

-1.864

-1.636

-1.378

-867

Stortingen in reserves

53.021

7.055

2.543

1.601

1.594

1.545

Bijdragen uit reserves

52.209

15.874

4.407

3.237

2.972

2.412

Mutatie reserves

-812

8.819

1.864

1.636

1.378

867

Saldo

0

0

0

0

0

0

Inclusief  resultaat

1.023

-33

766

917

1.102

217