Naam van gesubsidieerden

Werkelijk 2016

Begroting 2017 incl. wijzigingen

Begroting 2018

Subsidies

Comité Herdenkingen Best

0

3.300

3.350

Gemeente Eindhoven (Veiligheidsfonds)

0

7.198

7.295

Lumens

347

0

0

Centrummanagement

109.043

99.874

125.997

Gymnastiekonderwijs

306

1.000

1.000

Stichting Cultuurspoor Best (bibliotheek)

531.127

528.640

534.120

Stichting CultuurSpoor Best (cursusaanbod welzijn)

51.000

51.000

51.765

Muziek-, dans- en dramaonderwijs

309.428

315.459

320.191

Jeugd-sportverenigingen Best

31.075

31.000

31.465

Trainingskosten zwemverenigingen

20.936

21.000

21.315

Schoolsportolympiade

4.800

4.800

4.872

Schoolsportkennismaking

1.500

1.650

1.675

Cultuurorganisaties (div.)

68.604

80.760

81.971

Lokale Omroep Best

15.635

15.635

15.870

Monumentensubsidie

7.006

18.250

16.500

Subsidieregeling erfgoed

7.000

7.105

Diverse instellingen

0

404

410

Voorschoolse voorzieningen

374.722

577.127

473.794

(onderwijsachterstanden GOA, peuterspeelz,)

Stichting Leergeld

88.000

88.000

89.320

Voedselbank Best

8.500

8.500

8.630

Gemeentelijke kredietbank

13.338

10.000

10.150

Lumens

502.082

490.600

492.400

Stg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord en Zuid-Oost

6.300

6.400

6.500

MEE (CJVG)

18.417

18.417

18.690

Preventieactiviteiten huiselijk geweld 

11.400

7.600

7.110

GGZE cliëntondersteuning

10.322

10.500

10.660

GGZE collectieve preventie

10.610

13.600

13.800

GGZE inloopfunctie

86.443

85.000

86.300

Welzijnsfonds

14.900

20.000

20.300

Alzheimer Zuidoost-Brabant

8.792

9.515

9.515

Stichting Welzijn Best/Oirschot

1.198.996

1.058.406

1.181.300

Bureau Halt

35.449

35.500

36.030

GGD Intensivering extra zorg - pedagogische advisering

97.324

97.324

97.324

Humanitas (Home-start)

28.900

28.900

28.900

Stichting Best Onderwijs

4.639

4.639

4.639

Stichting Welzijn Best/Oirschot

10.000

10.000

10.000

Lumens

16.392

16.392

16.392

Stichting Zuidzorg (deelname jeugdverpleegkundige)

4.293

4.293

4.293

Overige bijdragen

45.283

45.283

Stichting Zuidzorg (jeugdgezondheidszorg)

345.800

370.911

368.400

Stichting Zuidzorg (Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel)

43.755

31.000

31.470

Vrijwilligersorganisaties

93.129

100.558

102.070

MEE Zuid-Oost Brabant

275.572

276.000

280.100

Stichting Zelfhulpnetwerk

12.739

12.739

12.739

Bevordering toerisme

14.000

15.000

15.230

Novadic Kentron integrale toegang

50.649

50.649

50.649

GGD integrale toegang

51.611

51.611

51.611

Combinatie Jeugdzorg integrale toegang

82.000

82.000

82.000

Stichting Zuidzorg integrale toegang

44.450

44.450

44.450

MEE Zuidoost-Brabant integrale toegang

44.564

44.564

44.564

Lumens integrale toegang

319.999

319.999

319.999

Jeugdhulp algemeen

0

34.021

34.530

Buurthuis Vlinderhei

19.543

18.543

13.750

Sub-totaal

5.098.436

5.285.011

5.347.793

Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen

Metropoolregio Eindhoven (algemene bijdrage)

162.010

181.431

182.306

Metropoolregio Eindhoven (actieplan regio Eindhoven)

102.053

102.988

103.731

Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven/ C4 International program

2.125

52.237

43.226

Campussamenwerking (Brainport International Desk)

52.754

13.300

13.499

Bijdrage bestuurlijk platform

7.448

8.944

9.034

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

1.273.829

1.316.836

1.253.738

Brainport Development

182.322

190.000

190.000

Metropoolregio Eindhoven (bijdrage aan streekarchief)

99.402

101.131

102.559

Ergon bedrijven

12.852

16.200

16.200

Werkvoorzieningsschap De Dommel (WSD), bijdrage in bestuurskosten

16.217

16.000

16.000

Werkvoorzieningsschap De Dommel (WSD)

3.592.431

3.303.320

2.926.564

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuidoost-Brabant

446.352

491.690

491.300

Metropool Regio Eindhoven (Milieudienst Regio Eindhoven, afvaltaken)

0

5.216

5.340

Bureau Inkoop en aanbesteding Zuidoost-Brabant (BIZOB)

58.639

97.000

97.000

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

291.984

311.672

486.145

Sub-totaal

6.300.418

6.207.965

5.936.642

Overige bijdragen

Buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde

540

540

548

Buurtbusvereniging Nuenen-Best

540

540

548

Mensgerichte verkeerseducatie

14.505

10.404

10.561

Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost

35.059

36.735

37.134

Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving

581

0

0

Sub-totaal

51.226

48.219

48.791

Totaal generaal

11.450.080

11.541.195

11.333.226