Programma

Dit programma omvat het overzicht van de kosten van overhead gebaseerd op artikel 8 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Lasten

€ 8.569.682

11,7%